مقایسه سه مدل الکسا لایت جی اس اوجین و پرو

1-مدل الکسا لایت جی اس Elexa Light Gs   نسخه اول دستگاه یونتوفورزیس هستند که در این دستگاه پارامتر های جریان بصورت گالوانیک می باشد و فرکانس جریان اعمالی صفر می باشد . شدت جریان در این دستگاه تا 30 میلی آمپر می باشد و برای درمان تعریق کف دست و پا در پوست های معمولی […]

هایپرهیدروزس چیست؟

هاپیرهیدوزیس یا تعریق بیش از حد چیست؟ در ادامه با ما همراه باشید تا در مورد آن حرف بزنیم